dr hab. Jerzy Lipczyński
Kierownik Katedry Sztuk Wizualnych

obrazek
fot. Andrzej Golc