Prowadzący: Arkadiusz Polewka,  Joanna Tokarczyk-Żmurkow

W Pracowni Rysunku realizowane są zadania obejmujące w szerokim zakresie problematykę rysunku w tym rysunku odręcznego, hybrydowego i cyfrowego. Zajęcia wiążą się ze specyfiką poszczególnych kierunków kształcenia i realizowane są od szkicu oraz rysunku konstrukcyjnego, a także zagadnień związanych z rodzajami perspektywy, do studiów światła i cienia. W ramach prac wykorzystywane są podstawowe techniki rysunkowe: środki rysujące szeroką i wąską linią (węgle, kredki, grafity, ołówki i flamastry), a także płynne środki rysownicze (pióra i tusze) oraz narzędzia cyfrowe.Szkic, rysunek prezentacyjny - techniki klasyczne


obrazekobrazek


prace studyjne: Bartosz Krzepina, Joanna Kołodziej - Wzornictwo


Studium postaci, detal, kompozycja przestrzenna - techniki klasyczne


obrazekobrazekobrazek


prace studyjne: Zuzanna Boradyn, Agata Sienkiel-Zalewska - Wzornictwo, Krzysztof Afeltowicz - Architektura i Urbanistyka


Modelowanie bryły, plansza prezentacyjna bryły, rysunek złożonej kompozycji przestrzennej -techniki klasyczne


obrazekobrazekobrazek


prace: kompozycja studentów A i U z brył autorskich, plansza prezentacyjna pojedynczej bryły - Wojciech Głowacki, rysunek kompozycji urbanistycznej - Sara Świtalska - Architektura i Urbanistyka


Rysunek hybrydowy i cyfrowy - wykorzystanie rysunku odręcznego i narzędzi cyfrowych


obrazekobrazek


prace powiązane z tematyką zadań projektowych: Adrianna Kowalczyk, Karolina Ubych - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia


więcej:


galeriarysunku.zut.edu.pl