Nasza kadra naukowo-dydaktyczna

Katedra Sztuk Wizualnych to mała, lecz prężna jednostka o profilu artystycznym, projektowym oraz badawczym. Staranny dobór kadry dydaktycznej gwarantuje wysoką jakość kształcenia i odgrywa kluczową rolę w procesie nauczania. Dlatego pracownicy Katedry są osobami pełnymi pasji, nieustannie podnoszącymi swoje kwalifikacje. To zarówno kompetentni specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i badawczej, jak również praktycy, odnoszący liczne sukcesy i mogący poszczycić się realizacją śmiałych i wysoko ocenianych projektów. Pracownicy Katedry związani są z uczelnią od wielu lat, co umożliwia płynne i właściwe reagowanie na zmieniające się potrzeby dotyczące procesu kształcenia. Studenci zawsze mogą liczyć na ich wiedzę, umiejętności oraz pełne zaangażowanie. Byli pracownicy Katedry, by wymienić prof. Ryszarda Tokarczyka, prof. Ryszarda Wilka, prof. Ryszarda Korżanowskiego oraz prof. Waldemara Wojciechowskiego, przyczynili się do powstania takich uczelni artystycznych w regionie jak Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej czy Akademia Sztuki w Szczecinie.