Pracownie Katedry Sztuk Wizualnych

Wszystkie nasze pracownie zlokalizowane są w budynku WBiA przy ulicy Żołnierskiej 50. Nasze największe sale to pracownia rysunkowa, pracownia malarska oraz pracownia rzeźbiarska. Uzupełnieniem są sale wykładowe oraz pracownia fotograficzna. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w niezbędne do prowadzenia zajęć narzędzia i są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zajęcia z Rysunku, Rzeźby i Fotografii prowadzimy również w miarę potrzeb poza uczelnią w postaci plenerów i warsztatów.