dr hab. Monika Szpener

 obrazek
fot. Andrzej Golc


Artystka, rzeźbiarka i pracownik naukowo dydaktyczny na kierunku Wzornictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w którym prowadzi Pracownię Rzeźby i Działań przestrzennych. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Rzeźba Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oprócz pracy dydaktycznej zajmuje się szeroko rozumianą rzeźbą i działaniami przestrzennymi, tworząc interdyscyplinarne instalacje, monumentalne obiekty czy prace typu site-specyfic i re-design. Zrealizowała szereg dedykowanych projektów artystycznych dla podmiotów prywatnych, jak i we współpracy z instytucjami kultury. Autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczka festiwali artystycznych w kraju i za granicą. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Kuratorka wydarzeń artystycznych. Pomysłodawczyni oraz kuratorka Remondis Art Corner w Szczecinie, miejsca w przestrzeni publicznej, gdzie realizowane były monumentalne obiekty rzeźbiarskie. Od 2017 kuratorka Galerii Jedna/Druga w Szczecinie.
Strona internetowa: www.szpener.pl , wikipedia


Artist, sculptor and didactic employee at faculty of Industrial design at West Pomeranian University of Technology in Szczecin. She obtained her Post-Doctoral degree in sculpture at Nicolaus Copernicus University in Toruń. Apart from her didactic work she deals with all kinds of sculpture and spatial design, creating interdisciplinary artistic installations, monumental or site-specific objects and involving herself in re-design. She has completed a number of artistic projects for private entities as well as ones in cooperation with cultural institutions. She came with idea of Remondis Art Corner in Szczecin - a place in public space where the monumental sculptures were created and exhibited.
Since 2017 Monika Szpener has been a curator of One/Second Gallery in Szczecin.
web: www.szpener.pl, wikipedia